kolsko sportsko drutvo POLET  

Početna strana

 
 
Proglaeni najbolji sportisti
Izborna skuptina SD POLET
 


2014. godine
2013. godine
2012. godine
2011. godine
2010. godine
2009. godine
2008. godine
2007. godine
2006. godine
2005. godine

2014. godine
2013. godine
2012. godine
2011. godine
2010. godine

2009. godine
2008. godine
2007. godine
2006. godine

             
  PROGLAENJE NAJBOLJIH SPORTISTA ZA KOLSKU 2013/2014
 

NAJBOLJI SPORTISTI

& Tijana Borisov

& Luka efer

   
 

ЗАПИСНИК СА ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ ШСД ПОЛЕТ 09.10.2014.

Дневни ред
 

1. Извештај о раду у предходне две године

2. Избор председништве и председника

3. Избор комисије за информисање

4. Избор жалбено дисциплинске комисије

5. Избор референата

6. Усвајање програма унутар школских такмичења и секција

 

1. Скупштини су присуствовали представници свих разреда школе.

 

2. У представништву су изабрани:

Бужек Наталија председник

Туцовић Лука секретар

Мочић Сара члан

Тамамовић Никола члан

Радованлија Обрад члан

 

3. У комисији за информисање изабрани су:

Проф.Ружица Петровић председник

Долхаи Доротеа члан

Стојановић Невена члан

Туцовић Лука члан

 

4. У жалбено дисциплинску комисију изабрани су:

Проф. Басараба Милош

Кужелка Инес члан

Тамамовић Никола члан  

 

5. За референте изабрани су:

 

Кошарка мушка

Зарин Милан

 

 

Кошарка женска

Мочић Сара

Кужелка Инес

 

Одбојка мушка

Кужелка Марјан

 

Одбојка женска

Марић Мина

Бркић Јелена

 

Фудбал мушки

Марковић Вукашин

 

Фудбал женски

Марек Ана

Митровић Јелена

 

Рукомет мушки

Радованлија Обрад

 

Рукомет женски

Пап Кристина

 

Гимнастика

Стојановић Невена

Петровић Тамара

 

Шах

Вокоун Игор

 

Аеробик

Мареш Анастасија

 

Ватерполо Пливање

Арновљевић Урош

Лукић Милица

 

Атлетика

Кужелка Марјан

 

Тенис

Барбузан Никола

   

Стони тенис

Војновић Александра

Станковић Душан

 

Плес

Ракићевић Марина

 

Стрељаштво

Гера Јасна

Кужелка Петар

 

Пешачка тура

Проф. Јован Шинжар

 

Бициклијада

Проф. Јован Шинжар

 

Технички руководилац ШСД Полет

Проф. Јован Шинжар

 

6. Усвојен програм такмичења у школској 2014/2015. години

 

 

 

PROGLAENJE NAJBOLJIH SPORTISTA ZA KOLSKU 2012/2013.GODINU
 

NAJBOLJI SPORTISTI

& Marković Nikola

& Miljković Milica

                                                   Sportisti su nagrađeni diplomom  '  i peharom %

 

 

ЗАПИСНИК СА ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ ШСД ПОЛЕТ 11.10.2013.

Дневни ред

 

1. Извештај о раду у предходне две године

2. Избор председништве и председника

3. Избор комисије за информисање

4. Избор жалбено дисциплинске комисије

5. Избор референата

6. Усвајање програма унутар школских такмичења и секција

 

1. Скупштини су присуствовали представници свих разреда школе.

 

2. У представништву су изабрани:

Бужек Наталија председник

Сара Мочић секретар

Борисов Тијана члан

Шефер Лука члан

Туцовић Лука члан

 

3. У комисији за информисање изабрани су:

Проф. Мирјана Панчић Бужек председник

Долхаи Доротеа члан

Стојановић Невена члан

Туцовић Лука члан

 

4. У жалбено дисциплинску комисију изабрани су:

Проф. Басараба Милош

Радосављевић Дејана члан

Бранисављевић Небојша члан

 

5. За референте изабрани су:

Кошарка мушка

Николић Алекса

Тамамовић Никола

 

Кошарка женска

Мочић Маја

Кужелка Инес

 

Одбојка мушка

Митровић Бранислав

Шефер Лука

 

Одбојка женска

Лазин Дејана

Предић Јелена

 

Фудбал мушки

Попов Срђан

Остојић Урош

 

Фудбал женски

Марек Ана

Митровић Јелена

 

Рукомет мушки

Туцовић Лука

Радованлија Обрад

 

Рукомет женски

Борисов Тијана

Пап Кристина

 

Гимнастика

Стојановић Невена

Петровић Тамара

 

Шах

Вокоун Игор

 

Аеробик

Мареш Анастасија

Ватерполо Пливање

Арновљевић Урош

Јунгић Јелена

Туцовић Лука

 

Атлетика

Попов Срђан

Кужелка Марјан

 

Тенис

Барбузан Никола

 

 

 

Стони тенис

Рајковић Јелена

Станковић Душан

 

Плес

Ракићевић Марина

Мареш Анастасија

 

Пешачка тура

Проф. Јован Шинжар

 

Бициклијада

Проф. Јован Шинжар

 

Технички руководилац ШСД Полет

Проф. Јован Шинжар

 

6. Усвојен програм такмичења у школској 2013/2014

 

 

 

Zapisnik sa izborne skuptine SD POLET    02.10.2012.

Dnevni red

1.     Izvetaj o radu u predhodne dve godine

2.     Izbor predsednitva i predsednika

3.     Izbor komisije za informisanje

4.     Izbor albeno disciplinsku komisiju

5.     Izbor referenata

6.     Usvajanje programa unutar kolskih takmičenja i sekcija

-Skuptini su prisustvovali predstavnici svih razreda kole.

U predsednitvu su izabrani :
Laketić Marko predsednik
Buek Natalija sekretar
Borisov Tijana član
efer Luka član
Simović Aleksandar član

? U komisiji za informisanje izabrani su:
Prof. Zdravković Nadeda predsednik
Nikolić Milica član
Milić Tamara član
Dolhai Dorotea član

U albeno disciplinsku komisiju izabrani su:
Prof. Basaraba Milo
Radosavljević Dejana - član
Branisavljević Neboja član

  Za referente su izabrani:

KOARKA MUKA
Nikolić Aleksa
Miletić Stevan
KOARKA ENSKA
Močić Maja
Kuelka Ines
ODBOJKA MUKA
Marković Nikola
Simović Aleksandar
ODBOJKA ENSKA
Lazin Dejana
Predić Jelena
FUDBAL MUKI
Marković Stefan
Ostojić Uro
FUDBAL ENSKI
Milutinović Jovana
Đurkin Maja

RUKOMET MUKI
Radovanlija Obrad
RUKOMET ENSKI
Borisov Tijana
Pap Kristina
GIMNASTIKA
Stojanović Kristina
Petrović Tamara
AH
ebeljan Ivan
Vokoun Igor
AEROBIK
Ćosić Andrea
VATERPOLO PLIVANJE
Arnovljević Uro
Jungić Jelena
ATLETIKA
Popov Srđan
Stojanović Kristina


TENIS
Barbuzan Nikola
STONI TENIS
Joić Vera
Stanković Duan
PLES
Buek Natalija
Rakićević Marina
PEAČKA TURA
Prof. ivković Zoran
BICIKLIJADA
Prof. ivković Zoran
Jović Isidora
TEHNIČKI RUKOVODILAC SD POLET
Prof. ivković Zoran

Usvojen program takmičenja u kolskoj 2012/2013.godini

  SD POLET se zahvaljuje Dmitrainović Vesni i  gospodinu Miletić Zoranu na poklonjenim koarkakom loptama, koje su bile neophodne naoj koli.

   
 

PROGLAENJE NAJBOLJIH SPORTISTA ZA KOLSKU 2011/2012.GODINU
Juna meseca u svečanoj Sali dodeljene su nagrade najboljima u sledećim disciplinama:

% Tomaević Sofija gimnastika

% Skutar Melani fudbal

%  Borisov Tijana rukomet

%  Predić Jelena odbojka

%  Svirac Aleksandar odbojka

%  Marković Nikola fudbal

NAJBOLJI REFERENTI:

& Georgijevski Vasil fudbal

& Lazin Dejana odbojka

& Milić Tamara fotograf

NAJBOLJI SPORTISTI ZA 2011/2012.GODINU

& Buek Ema

& Paunović Nikola

Svi sportisti nagrađeni su diplomom  '  i peharom %

 

Milica Nikolić

Vrh strane...

JUBILEJ KOLSKO SPORTSKO DRUTVO   "POLET"

 ,,Belocrkvanska gimnazija i ekonomska kola,, ove godine proslavlja 135 godina postojanja. U okviru ovog jubileja kola će proslaviti i 55 godina postojanja SD ,,Polet,,.

    "Polet" je osnovan na inicijativi učenika i tadanjeg profesora fizičkog vaspitanja ivana Stojadinovića. Ovo sportsko drutvo ima svoju skuptinu,predsednitvo,referente (referenti su učenici koji organizuju unutarkolska prvenstva i vode sekcije). Ima statut, komisiju za inoformisanje,albenu i disciplinsku komisiju, disciplinski pravilnik.

    Ono to posebno elim da naglasim je da učenici sve organizuju sami. Samo dva profesora su koordinatori: profesor fizičkog vaspitanja, Zoran ivković, je tehnički rukovodilac i koordinator svih aktivnosti. On nam daje posebnu podrku i dodatnu motivaciju za napredak ovog sportskog drutva.

     U poslednjih sedam godina "Polet" je bio naročito aktivan. Učestvovali smo na svim nivoima takmičenja do kolskih olimpijada. Primera radi, evo nekih aktivnosti u ovoj 2009/2010. kolskoj godini.

    Organizovano je kolsko prvenstvo u devet  sportskih disciplina, u kojima su učestvovali i mukarci i devojke: koarka, odbojka, rukomet, fudbal, plivanje, vaterpolo, tenis, stoni tenis, ah. Zatim svi profesori i učenici su učestvovali u vonji biciklima kada je pređeno 25 km. Organizovana je i peačka tura kada je pređeno 20 km. Slede i gradski turniri u odbojci i koarci. Na kraju polugodita, odnosno godine, svi đaci sa zadovoljstvom prisustvuju finalima utakmica. Najbolji sportisti i referenti kole ( u enskoj i mukoj konkurenciji) biraju se na kraju kolske godine. "Polet" ima svoje sekcije, u aerobiku, odbojci i koarci.

kolsko sportsko drutvo ima podrku učenika, nastavničkog veća i direktora Dragana Stojadinovića. Od sportskog saveza optine Bela Crkva dobio je specijalnu diplomu za razvoj kolskog sporta.

     "Polet" će organizovati izlobu slika od svog postanka do danas povodom pedesetogodinjice postojanja.

Kada sve sumiram, veoma sam ponosna to moja kola ima ovakvo sportsko drutvo.

 Marijana Stehlik IV

 
 

Izborna skuptina SD POLET
odrana je 24.09.2009. godine

Dnevni red:

 1. Izbor predsednika, dva potpredsednika i sekretara
 2. Izbor članova komisije za albe i disciplinske komisije
 3. Izbor članova komisije za informisanje
 4. Izbor referenata (rukovodilaca sekcija i takmičenja)
 5. Usvjanje kalendara takmičenja za skolsku 2009./2010.

 Skuptini prisustvuju predstavnici svih odeljenja:

 1. za predsednika je izabran Paković Srđan, učenik 41. Za potpredsednika izabrani su Milenković Jelena, učenica 43, Stojčević Vladimir, učenik 23, za sekretara izabrana je Raković Suzana, učenica 41
 2. za predsednika komisije za albe i disciplinske komisije izabran je prof. Milo Basaraba, za članove izabrani su Savić Bojana, 43, Bobić Stefan učenik 23.
 3. za članove komisije za informisanje izabrani su prof. Zdravković Nadeda, za predsednika, za članove ivković Jovana, IV1. ivanov Aleksandra, IV3, Stojiin Duan,učenik III3.
 4. Za referente sportova izabrani su:
  1. Vaterpolo i plivanje Nikolić Nikola, Stančević Dragana.
  2. Koarka mukarci Paunović Nikola, Dragoljević Milan
  3. Koarka devojke Raković Suzana, Emilija Radojev, Anastasija Đurković
  4. Tenis Belobabić Petar, Paković Srđan
  5. Odbojka mukarci Stojčević Vladimir, Milo Gavrilović
  6. Odbojka devojke ivanov Aleksandra, Milenković Jelena, Panović Tijana
  7. Stoni tenis mukarci Luketić Ivan, Milićević Strahinja
  8. Stoni tenis devojke Karajović Marija, Borisov Stefana
  9. ah Luketić Nenad
  10. Streljatvo Juga Andrija, Nunković Dorotea
  11. Fudbal mukarci Georgijevski Vasil, Maksimović Duan
  12. Fudbal devojke Maja Đurkin
  13. Rukomet mukarci Irović Igor
  14. Rukomet devojke Uroević Nataa, Stefanović Ana
  15. Čirlidersice Đokić Tijana, Jović Katarina, prof. Danijela Strnad
  16. Rekreativno Sportska Vonja biciklima prof. Zoran ivković, Jović Isidora
  17. Izletitvo prof. Zoran ivković, Troka Jelena, Milosavljević Ivana
  18. Gimnastika Tomaević Sofija, Munćan Duan
  19. Aerobik
  20. Tehnički rukovodilac SD Polet prof. ivković Zoran.

Predsednik: Srđan Paković

 

Vrh strane...

 

Izborna skuptina .S.D. Polet
odrana 2.10.2008.

            Dnevni red:

1.Izbor predsednika, zamenika predsednika, sekretara

2.Izbor članova komisije za albe i disciplinske komisije

3.Izbor članova komisije za informisanje

4.Usvajanje kalendara takmičenja za kolsku 2008./2009. godinu

5.Izbor referenata (rukovodioci sekcija i takmičenja)

    Skuptini prisustvuju predstavnici svih odeljenja.

 1. Za predsednika jednoglasno je izabrana Marković Jovana, učenica IV2, za zamenika predsednika učenik Jovanović Nenad, učenik IV3, za sekretara Devetak Bojana, učenica IV1
 2. Za članove komisije za albe i disciplinske komisije izabrani su: prof. Basaraba Milo, predsednik, Mijuca Stefan i Rusovan Jasmina, članovi
 3. Za članove komisije za informisanje izabrani su: prof. Nadeda Zdravković, predsednik, Jovana ivković i Uroević Nataa, članovi
 4. Usvojen je kalendar za kolsku 2008./2009. godinu
 5. Za referente sportova izabrani su:
  1. vaterpolo i plivanje Mitić Nenad, Gavrilović Milo i Stančević Dragana
  2. koarka (m) Maluev Miroslav i Savić Predrag
  3. koarka () Timotijević Sanja, Timotijević Vanja i Raković Suzana
  4. tenis (m) Paković Srđan
  5. tenis () Milojević Nikola
  6. odbojka (m) Jovanović Nenad, Matović Milovan i Bojanić Dejan
  7. odbojka () Periić Anamarija i ivkov Aleksandra
  8. stoni tenis Luketić Ivan i Stanković Duan
  9. ah Luketić Nenad i Paunović Nikola
  10. streljatvo Milovanov Filip i Nunković Dorotea
  11. fudbal Mijuca Stefan i Marila Vladimir
  12. rukomet (m) Irović Igor
  13. rukomet () Devetak Bojana
  14. aerobik Stefanović Miljana
  15. izletnitvo prof. Zoran ivković
  16. rekreativno-sportska vonja biciklom prof. Zoran ivković

Skuptina je donela odluku da se kolska 2008./2009. godina proglasi godinom SPORTA BEZ NASILJA, TOLERANCIJE I DRUGARSTVA.

Zapisničar                                                                                    predsednik .S.D. ,,Polet

Devetak Bojana                                                                             Marković Jovana

 

Vrh strane...

 


Годишња скупштина школског спортског друштва "Полет"

Скупштина СД ''Полет'' Белоцркванске гимназије и економске школе одржана 12.10.2007.године.

                         Дневни ред:

 1. Избор председника, заменика и секретара
 2. Избор чланова дисциплинске комисије
 3. Избор чланова за информисање
 4. Усвајање предлога дисциплинског правилника
 5. Усвајање календара такмичења школске 2007./2008. године
 6. Избор референата (руководилаца секција и такмичења)

Скупштини присуствују представници свих одељења, директор школе, као и председник школског парламента.

 1. За председника једногласно је изабран Шупић Гојко, ученик IV2, за заменика Марковић Јована, ученица III2, за секретара Деветак Бојана, ученица III1.

 2.  Дисциплинска комисија:

-         председник проф. Басараба Милош

-         чланови Паунку Жаклина, Русован Јасмина

 1. Комисија за информисање:

-         председник проф. Надежда Здравковић

-         чланови Јована Бужек, Живанов Злата

 1. Предлог дисциплинског правилника једногласно прихваћен.

 2. Усвојен календар такмичења и рад секција за школску 2007./2008. годину.

 3. Изабрани референти
 • ФУДБАЛ Марила Владимир, Мијуца Стефан,
 • КОШАРКА мушкарци Савић Предраг, Малушев Мирослав,
 • КОШАРКА жене Тимотијевић Вања, Тимотијевић Сања, Рашковић Сузана,
 • ОДБОЈКА мушкарци Матовић Милован, Бојанић Дејан,
 • ОДБОЈКА жене Јовановић Ненад, Радосављевић Ивана,
 • ВАТЕРПОЛО И ПЛИВАЊЕ Вујчић Владимир, Соколовић Стрхиња,
 • СТРЕЉАШТВО Милованов Филип, Нунковић Доротеа,
 • СТОНИ ТЕНИС Лукетић Иван,
 • ТЕНИС Паковић Срђан, Анкић Томислав,
 • АЕРОБИК Стефановић Миљана,
 • ИЗЛЕТНИШТВО проф. физичког васпитања,
 • БИЦИКЛИЗАМ - проф. физичког васпитања.
 • РУКОМЕТ жене Деветак Бојана,
 • РУКОМЕТ мушкарци Станчић Игор,

Записничар,                                                                                                         Председник,

Марковић Јована                                                                                                 Шупић Гојко
 

 

Vrh strane...

 


Годишња скупштина школског спортског друштва "Полет"
 

Одржана годишња скупштина ш.с.д. "Полет" наше Гимназије. Скупштини присуствовали делегати свих оделења.2.10.2006. год.  
              
За председника изабран Живковић Дејан, ученик  43 оделења, заменик председника Шупић Гојко, ученик 32 оделења, секретар Марковић Јована, ученица 22 оделења.

Комисија за информисање: председник: Нада Здравковић проф., чланови: Живанов Злата, Бужек Јована.

Комисија за жалбе: председник: Басараба Милош проф., чланови: Лалић Милош, Паунку Жаклина.

Референти за фудбал: Шупић Гојко, Станчић Игор.

Референти за кошарку (мушку): Савић Предраг, Малушев Мирослав.

Референти за кошарку (девојке): Тимотијевић Сања, Чавић Даница.

Референти за одбојку (мушку): Јовановић Ненад, Матовић Милован.

Референти за одбојку (девојке): Деветак Бојана, Милошев Ивана.

Референти за ватерполо и пливање:  Соколовић Александар, Вујичић Владимир

Референти за стрељаштво: Тимотијевић Вања, Милованов Филип

Референт за стони тенис: Хаскић Дамир

Референт за аеробик: Влаховић Ивана

      Прихваћен предлог за спортске зидне новине.

      Прихваћен предлог за избор спортисте године Гимназије.

Технички руководилац: Зоран Живковић проф.

 


Н
ајбољи спортисти
2010/2011.године.

Прво су уручене награде најбољима у спортским дисциплинама које су одржане у другом полугодишту школске 2010/2011.године.

Најбољи рукометаш Савић Срђан

Најбоља рукометашица Урошевић Наташа

Најбољи фудбалер Шупић Данило

Најбољи одбојкаш Гавриловић Милош

Најбоља одбојкашица Бужек Ема

Најбоља у стрљаштву Нунковић Доротеа

Најбољи у стрељаштву - Бранисављевић Небојша

 

                За најбоље спортисте ШСД Полет у школској 2010/2011.години проглашени су:

          најбољи референти:

Ђокић Тијана аеробик

Драгољевић Милан, Пауновић Никола кошарка

Најбоља женска екипа у рукомету

Најбоља мушка екипа у фудбалу

За најбоље спортисте проглашени су: Урошевић Наташа и Болић Игор.

 

ШСД Полет је доделио похвалнице Белобабић Петру, за организацију првенства у тенису, Милић Тамари, за фотографисање свих активности.

 

Награде су уручили председник ШСД Полет Стојчевић Владимир и директор школе, господин професор Стојадиновић Драган.

 

ШСД Полет од срца захваљује господину Кутрички Васи на поклоњеним пехарима за најбоље спортисте, и нада се будућој сарадњи.

 
 

Vrh strane...


Proglaeni najbolji sportisti
Za kolsku 2008./2009. godinu.

            Na svečanosti 18.06.2009. za najbolje sportiste izabrani su:

            Pojedinačno:

            Savić Predrag uč. 41 odeljenja.

            Marković Jovana uč. 42 odeljenja.


Marković Jovana, predsednik SD"Polet"-a

            Ekipno:

            enska koarkaka ekipa

            Muka koarkaka ekipa

            Najbolji referenti:

            Milenković Jelena, uč. 43 odeljenja, stoni tenis.

            Boanić Jelena, uč. 43   odeljenja, stoni tenis.

            Paković Srđan, uč 31

           Prvenstvo optine u stonom tenisu odrano je 26.09.2009. godine između Belocrkvanske gimnazije i ekonomske kole i Tehničke kole mukarci, rezultat 0:3

           Pojedinačno: najbolji iz nae kole su: Stančević Dragana i Stojčević Vladimir.

            Devojke iz nae kole nisu imali protivnika.


Proglaeni najbolji sportista
za 2009. godinu

Sportski savez optine je februara 2010. god. dodelio nagrade najboljim sportistima za 2009. godinu.

Naa učenica Stančević Dragana, učenica 21 odelenja, proglaena je za najbolju sportistkinju srednjih kola.

Sportski savez je specijalnom diplomom nagradio nae kolsko Sportsko  Drutvo "Polet" za razvoj kolskog sporta.

Vrh strane...

Избор спортиста средњих школа 2008. год. 

Избор спортисте за 2008.годину
Општине Бела Црква 30.01.2009
У категорији средњих школа наша школа је добила три награде.
У појединачној конкуренцији спортисти су у 2008. години освојили награде
:
За девојке: Тимотијевић Сања ученик 4 године.
За мушкарце: Јовановић Ненад ученик 4 године.
У екипној конкуренцији најбоља је наша женска кошаркашка  екипа.

 Најбољи су добили пехаре и дипломе...

 

Избор спортиста средњих школа 2007. год.

Избор спортиста Беле Цркве за 2006. годину, одржан 16.2.2007. године.
Ученици наше школе који су добили награде:
Категорија кадет:
1. Марила Владимир - фудбал
Категорија јуниор:
     1. Марковић Јована - карате
     2. Шупић Гојко - фудбал
Категорија сениор:
     1. Стошић Ивана - једрење
Школски спорт
     1. Живковић Дејан - фудбал
Екипно:
     Гимназија - фудбал 

Избор спортиста средњих школа 2006. год.

На избору спортисте године, одржаном у сали Општине 9.2.2006.год. Бела Црква, у категорији спортиста средњих школа победници су:

појединачно:
   1. Деветак Бојана, ученица Гимназије
   2. Петровић Бранимир, ученик Гимназије

победници екипно:
   - СТРЕЉАШТВО  -  девојке      -  Гимназије
   - ОДБОЈКА             -  мушкарци  -  Гимназије

Vrh strane...

 

Избор спортиста средњих школа 2005. год.


130 година Гимназије 
50 година школско спортског друштва "Полет"
Мај, 2005. год.

На основу предлога школског спортског друштва "Полет" при Гимназији, чији је представник Жива Васић IV1, предложени су и изабрани ови кандидати на нивоу Општине:

колектив:
   - СТРЕЉАШТВО   -  Девојке
   - ОДБОЈКА              -  Mушкарци

појединци:
   - ОДБОЈКА              -  Петровић Бранимир IV1
   - РУКОМЕТ              -  Деветак Бојана IV1

Vrh strane...

kolsko Sportsko Drutvo POLET

 

         SD POLET je institucija Belocrkvanske gimnazije i ekonomske kole. Osnovan je 1955.godine i do dana dananjeg iri sportski duh, razumevanje, toleranciju i ljubav prema sportu. Naa kola je vienacionalna, i nikada, ali nikada nije postojao bilo kakav incident u vezi toga, u čemu je POLET imao jednu od najvećih uloga u tome. Karakteristično je veoma i to to aktivnost POLETA vode učenici, oni takođe organizuju takmičenja unutar kole u svim sportovima, kao i svakodnevne sekcije.Preko ovog drutva povezujemo se sa drugim kolama. POLET ima svoj statut, disciplinski pravilnik, koji nije povezan sa disciplinskim pravilnikom nastavničkov veća, i takođe ima i svoje organe. Ono to je jedna od bitnih stvari, POLET ima jednu akciju koja je veoma značajna za sve učenike i okolinu, a to je akcija SPORTOM PROTIV NASILJAi  takodje i to da smo mi jedina kola u Srbiji u kojoj se ne psuje, u kojoj nema runih reči.

Kordinator ovog drutva je profesor fizičkog vaspitanja Zoran ivković i svojim entuzijazmom pospeuje učenike na jo bolji rad.

POLET je dobio nagradu sreza Pančevo 1964. godine, Spartakovu nagradu1968. godine, kao i specijalnu diplomu sportskog zavoda Bele Crkve, 2010. godine. Naa elja je da se sportski savez Srbije uveri u na rad i da nas nagradi za nae postojanje od 57 godina , i svakako bi nam Vaa nagrada bila jo veći motiv za na rad.

 
    Vrh strane...